Diyabet ve Diş Sağlığı Arasındaki İlişki Nedir?

Dünyanın en yaygın kronik rahatsızlıkları arasında yer alan diyabetin ağız ve diş sağlığı ile ilişkisi çift yönlü olarak karşımıza çıkar. Diş tedavisinde diyabet hastalığının varlığı bazı açılardan tedaviyi zorlaştırıcı nitelik taşıyabilirken diyabetin ağız ve diş sağlığı üzerinde olumsuz etkileri de görülebilmektedir.

Şeker Hastalığının Ağız ve Diş Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalara göre diyabet, genel sağlık ile ağız ve diş sağlığı ilişkisini olumsuz etkileyen rahatsızlıklar listesinde başı çekmektedir.

Diyabetle birlikte vücutta ortaya çıkan kan ve tükürük şeker miktarındaki artış ile beraber enfeksiyonlara yatkınlık da ağız ve diş sağlığıyla ilgili önemli problemleri tetikler. Buna bağlı olarak örneğin; diyabetli hastalarda diş çürüklerinin görece daha fazla olduğu gözlenmektedir. Ayrıca yine diyabete bağlı olarak ortaya çıkan damar tahribatları ile bağ dokusundaki yapısal bozukluklar diş eti iltihabı başta olmak üzere çeşitli diş eti hastalıkları ve diş kayıplarına yol açabilmektedir.

Şeker Hastalığında Diş Tedavisi

Diyabetin, kişinin vücudunda meydana getirdiği bazı olumsuz durumlara bağlı olarak bu hastaların ağız ve diş sağlığı ile ilgili tedavileri biraz daha özen gerektirmektedir. Söz konusu hastalara bazı diş tedavilerinin yapılamayacağına dair inanış ise doğru değildir. Şeker hastalığında diş tedavisi mümkün ve hemen tüm tedaviler uygulanabilirdir. Burada önemli olan nokta tedaviden önce şeker düzeyinin kontrol altında olmasıdır.

Şeker seviyesi kontrol altında olan diyabet hastaları için ortodonti, implant, estetik diş hekimliği uygulamaları gibi tedaviler rahatlıkla yapılabilir. Ancak yine de bu hastalar özel bir muameleyi gerekli kılar. Şeker hastalığından kaynaklanan kemik kaybının dişlere zaman zaman ciddi zararlar verdiği görülebilmektedir. Bununla birlikte diyabet hastalarında diş tedavisi görece daha uzun sürebilmektedir. İyileşme süresi de diğer hastalardan daha uzun olabilmektedir. Dolayısıyla şeker hastalığından mustarip kişiler için gerçekleştirilecek diş hekimliği uygulamaları özel bir tedavi planlamasını gerektirebilir.

Diyabetli kişiler düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemelidir. Bu şekilde olası problemleri erkenden belirleyerek gerekli önlemleri almak mümkün olabilir. Oral hijyen ise herkes gibi diyabet rahatsızlığı olan kişiler için de zaruridir ve oral hijyeni daimi kılmak pek çok ağız ve diş sağlığı sorununun önüne geçer.