ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAMİNA KULLANIMI

Yaprak Porselen Nedir?

                Ağız ve diş sağlığında estetik kaygılar ve estetik beklentiler, kişilerin yaşamında oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsanların özel yaşamlarına, diğer insanlarla etkileşimlerine ve sosyal statülerine olumlu katkılar sağlanır.

Diş hekimliği de ağız ve diş sağlığında kişilerin beklentilerine tam anlamıyla cevap verebilmek adına yalnızca fonksiyonel başarının yanında estetik görünümünde sağlanmasını hedef almıştır. Günümüzde gelişen teknolojilerin diş hekimliği ve uygulamalarında kendini göstermesi de daha az madde kayıplarıyla daha sağlıklı dişler ve ağız sağlıklarının kazanılması adına tercih edilmekte ve gelişim süreçleri takip edilmektedir.

Dişlerde, özellikle ön dişlerde, estetik manada kayıpların oluşmasının sebepleri;

 • Mevcut diş beyazlatma teknik ve usulleriyle giderilemeyen renk değişiklikleri,
 • Dişlerde çapraşık yapıların oluşumları,
 • Alt ve üst çene mevcut yerlerin olması sebebiyle diş dizilimlerinde hatalı sıralanmalar,
 • Diestama,
 • İleri seviye düş çürükleri,
 • Dişlerde kırılmalardan ötürü meydana gelen dokunsal kayıplar olarak sıralanabilmektedir.

Diş dokusunu oldukça iyi seviyede koruyan porselen lamina kaplamalar sıklıkla tercih edilen tedavi yöntemlerindendir. Tedavisi yapılacak olan dişin yüzeyine oldukça ince yapıda kişiye özel olarak üretilen lamina kaplamalar özel yapıştırıcılar kullanılarak yapıştırılır ve dişin kuvvet direnci artırılmış olur.

Porselen Lamina Kimlere Uygulanır?

Estetik manada beklentilere oldukça iyi seviyede cevap veren porselen lamina kaplamalar;

 • Çeşitli değişik nedenlerle dişler meydana gelen renklenmelerde,
 • Ön dişlerin estetik olarak istenilen seviyeye çıkarılmasında,
 • Diş yüzeylerinde meydana gelen estetik ve hijyenik olmayan vakaların varlığında,
 • Diş yüzeylerinde özellikle de tutuculuk manasında erozyona maruz kalındığında,
 • Yaşlanma sebebiyle alınan gıdalar yüzünden aşınma gözlemlenen dişlerde rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Estetik diş hekimliğinde lamina kaplamlar nasıl yapılır?

Çoğunlukla ön dişlerde estetik görünümü kazanmak adına yapılan porselen lamina kaplamalar, dişlerle birlikte ağız hijyenini de koruyucu bir tedavi yöntemidir. Diş minesi üzerine yapılan kaplamalar ile birlikte yüzeysel olarak çok az miktarda inceltme yapılır. Bu yapılan preperasyon işlemi lamina kaplama üzerinde kırık ihtimalini azaltacak, dişlerde meydana gelebilecek renklenmeleri saklayabilecek, dişler arasında oluşabilecek boşluklara engel olabilecek şekilde yapılır. Tedavi süreci tamamlana kadar geçici kompozit restorasyonlar hazırlanıp kullanılır. Hastanın estetik manada beklentilerine cevap vermekle birlikte fonksiyonel işlevinin de devamlılığı sağlanır.