HİPODONTİ NEDİR? HİPODONTİ TÜRLERİ NELERDİR?

HİPODONTİ NEDİR? HİPODONTİ TÜRLERİ NELERDİR?

Gelişemedikleri için eksik kalan dişlerin olduğu duruma diş hekimliğinde hipodonti kavramı kullanılmaktadır. Hipodonti, üçüncü azı diş hariç, hastanın 6 veya daha az dişinin eksik olduğu bir durum olarak izah edilebilir. Üçüncü azı dişin eksik olması durumu da nüfusun yaklaşık olarak %9 – %30’ında olan bir durumdur.

Hipodonti dışında literatürde diş eksikliği hususunda üretilmiş birden çok terim vardır: diş yokluğu, doğuştan eksik dişler, diş eksikliği, diş aplazisi, anodonti, oligodonti, diş agenezisi gibi.

Hipodonti Türleri Nelerdir?

Edinsel ve doğumsal  diş eksilikleri (hipodonti) olmak üzere iki türe sahiptir.

Hipodonti Nedenleri Nelerdir?

Diş yapısında en sık görülen anomilerden olan hipodonti için sebep araştırması yapılacak olursa birden fazla sebep olduğu düşünülebilir. Kesici dişler için eksiklik yaygın bir durumdur. Konjenital hipodonti kalıtsaldır. Diş gelişiminde rol alan tüm genler bu konuda kusuru taşıyabilirler.

Bu durumun yanında, gerçek hipodonti, gelişimsel bir bozukluğun sonucu olarak kendini gösterebilir ve bu sebepten ötürü de birtakım hastalıklarla ilişkilendirilebilir.

Ayrıca sahte ve kazanılmış hipodonti, çoğunlukla erken yaşlarda diş kaybını tetikleyen kazara meydana gelmiş diş hasarının bir sonucudur. Artan bir durumda olan X-ışınına maruz kalma durumu ile kemik iliğinde hasar oluşması edinilmiş hipodonti ile ilişkilendirilebilir.

Yetişkinlerde dişlenme gelişiminden önce radyasyon tedavisi uygulamaları yapılmışsa bu durumda hipodontiyi tetiklemiştir denebilir.

Bütün bunların dışında yetişkinlerin dişlenme gelişimi süreci öncesi hipodontinin tetiklenmiş olabilme ihtimali çevresel bir sürü faktörle ilişkilendirilebilir.

Hipodonti Belirtileri ve İşaretleri Neler Olabilir?

Tek başına olan vakalarda ne tür semptomların hipodonti ile ilişkili olduğu, büyük oranda eksik olan dişlerin sayısına ve pozisyonuna bağlıdır. Üst diş hattında hiç diş bulunmuyorsa kapanışta çaprazlık durumu meydana gelebilir. Alt çene de etkilenme olursa ısırma kuvvetinde kayıplar yani düşük bir ısırık meydana gelebilir.

Teşhisi ve Hastalığın Seyri Nasıldır?

Hastalığın teşhisi genel olarak röntgen çekimi vasıtasıyla olmaktadır. Bu tür görüntülemeyle eksik olan dişler rahat bir şekilde görülebilmektedir. Ömür boyunca statik kalması ile bilinen hipodontinin seyri hususunda bir tanımlama yapılamaz. Tedavide başarı oranı çoğunlukla hangi dişin ve kaç farklı dişin bu durumdan etkilendiğiyle ilişkilidir.