ORTODONTİK BOZUKLUKLARIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Ortodontik Bozukluk Nedir?

Ortodonti diş hekimliğinin alt dallarından olup, dişlerde meydana gelen çapraşıklıklar ve alt-üst çeneler ile ilgilenen daldır. Çenenin işlevini ve dişlerin yerine getirilmesine yardımcı olacak ideal estetik düzen için ortodontik bozuklukların düzeltilmesi sağlanmaktadır. Ortodontik tedavilerin hangi yaş aralığında yapıldığının pek önemi yoktur. Her yaşta uygulanabilir bir tedavi yöntemidir. Lakin erken yaşlarda teşhis ve tedavi edilmesi mevcut çapraşıklığın daha sağlıklı bir şekilde son ulaştırılması adına oldukça faydalı olacaktır.

Ordotondik Bozuklukların Sebepleri Nelerdir?

Ortodontik sorunlar genel olarak genetik eğilim ve çevresel birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Çocukluk yaşlarda parmak emme gibi alışkanlıklar uzun vadede ortodontik sorunlara sebep olduğu gibi yine küçük yaşlarda meydana gelen diş travmaları da ortodontik sorunların kaynağı olarak gösterilebilir.

Günümüzde ortodontik problemlerin ana kaynağı genetik faktörle ve süt dişlerinin erken kayıpları olarak gösterilmektedir.

En Yaygın Bilinen Ortodontik Sorunların Nedenleri:

  • Süt Dişlerinde Erken Yaşlarda Kayıplar Yaşanması

Ortodontik sorunların en yaygın olarak bilinen sebebi süt dişlerindeki erken yaş kayıplarıdır.  Ailelerin çocuklara erken yaşlardan itibaren şekerli gıdalar tüketmesine müsaade etmesi ve ağız hijyenine yeteri kadar önem verilmemesi süt dişlerinin olması gerekenden daha hızlı dökülmesine neden olur. Erken vakitte dökülen dişlerin peşinden sürülen daimî dişlerde dişler de çapraşıklık ve dizilim bozuklukları olarak kendini göstermektedir.

  • Genetik Etkenler:

Ortodontik sorunlarda bir diğer önemli etkeninde genetik yatkınlık olduğu söylenebilir. Çocukların önceki kuşaklarından iskeletsel kalıtım sorunlarını almaları muhtemeldir. Yapılan araştırmalara çocukların 1/3 orandan al çene problemlerini ebeveynlerinden aldıklarını göstermektedir.

  • Büyüme Bozuklukları:

İskelet sistemiyle alakalı olarak meydana gelen sorunlar ortodontik problemleri de peşi sıra getirmektedir.

  • Zararlı ve Yanlış Beslenme Alışkanlıkları:

Erken çocukluk çağlarında başlayan parmak emme, kalem ısırma ve tırnak yeme gibi alışkanlıklar ile bilinçsiz bir şekilde uzun süre kullanılan emzik dişlerde istemsizce baskılara neden olmaktadır. Bu istemsiz baskılarda ortodontik problemlerin doğmasına neden olmaktadır. Bu şekilde durumlarla karşı karşıya kalan ebeveynlerin vakit kaybı yaratmadan diş hekime başvurmaları ileride meydana gelebilecek daha büyük vakaları önlemek adına oldukça önemli bir gayret olacaktır.