SÜT DİŞ DOLGUSU NEDİR?

Çocuk yaşta hem ruhsal hem de bedensel sorunlar yaratabilecek durumda olan diş ağrısı zamanında müdahale edilmediği takdirde diş fobisine kadar giden bir hal almaya başlar. Ufak yaşlarda meydana gelen apse, çürük gibi sorunlar bu fobiyi destekler. Bütün bunların dışında ufak yaşlarda diş ağrısı çekmekte başka bir sorun kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Süt Dişi Nedir?

Süt dişi halk arasında geçici diş diye de bilinir. Süt dişler zaman içinde düşmeye başlarlar ve yerine kalıcı dişler sürer. Önce öndeki dişlerden başlar süt dişleri dökülmeye. Bu şekilde süt dişleri görevlerini tamamlar ve daimî dişler yerini alır.

Süt Diş Dolgusu Nedir?

Geçici dişe yani süt dişine müdahale edilmesine gerek yoktur diye genel bir kanı vardır. Bu düşünce oldukça yanlıştır. Aynı zamanda çocuğun ağız ve diş sağlığı gelişimi adına yanlış bir yönlendirmedir.

Normal döngü de geçici dişler düşerken yerine daimî dişler sürer. Bu şekilde bir yer değiş tokuşu aynı zamanda görev devir teslimi olmuş olur. Lakin süt dişi zamanından erken düşerse! Yani çürüme ya da başka bir sebepten ötürü erken düşerse altından gelecek olan daimî diş doğru noktaya gelir mi? İşte bu aradaki zaman faslında alttan gelen diş geleceği yeri kimi zaman unutmaktadır. Müdahale edilmeyip hayatın olağan akışıymış gibi devam edildiği takdirde yanlış dizilmiş bir çene yapısıyla karşı karşıya kalmak oldukça muhtemeldir.

Süt dişinin erken döküldüğü, bu yüzden boşluk oluştuğu için ve alttan gelen dişinde yolunu kaybetmemesi için süt dişe dolgu uygulaması yapılır.

Süt Diş Geçicidir Diye Önemsenmediğinde;

  • Daimî olan diğer bütün dişlere zarar verebilir,
  • Çürük büyüyerek dişin sinir uçlarına kadar ilerle ve şiddetli ağrılar yaşanmasına sebebiyet verir,
  • İltihap yaparsa, apseyle beraber şiddetli ağrılar oluşur,
  • İlerleyen yaşlarda ağız ve diş sağılığı hususunda peşi sıra sorunların belirmesi kuvvetli bir ihtimal haline gelir,
  • Kalp ve romatizma gibi oldukça ciddi hastalıkların oluşumu için de zemin hazırlanmış olabilir,
  • Daimî dişlerin sağlıklı bir şekilde sürmesine mâni olabilir.